(032) 293-30-41
(068) 535-45-45
lkplev@gmail.com


Our Team

       

    

   

     

 

No. Full name Position
1 Oksana Koshak Director
2 Bohdan Vovk Deputy Director
3 Tetiana Petryna  Chief Accountant
4 Galyna Romaniv Cashier Accountant
5 vacant HR Specialist
6 Iryna Shevchenko Administrator
7 Khrystyna Lopatynska Secretary
8 Alla Galyant Secretary
9 Lilya Kuzik  Speaker
10 Andriy Pinchuk Head of the Clinic, VMD, general practitioner, laboratorian
11 Yuriy Skochypets  VMD, surgeon
12 Yaryna Volynets VMD, general practitioner, ultrasonographer
13 Yaroslav Grymak VMD, surgeon, orthopedist
14 Vasyl Zaharchuk  VMD, general practitioner, radiologist, dentist
15 Stepan Bailyak VMD, anesthetist
16 Yarolav Pasichnyak VMD
17 Taras Basarab Laboratorian
18 Olga Matsievska Junior VMD
19 vacant Junior VMD
20 Khrystyna Khimchak          Junior VMD
21 Anna Klid Junior VMD, anesthetist
22 Yevhen Rudyuk Junior VMD
23 Anna Styntsova Junior VMD
24 Yaroslav Mukha Junior VMD
25 Nataliya Mygalyk Groomer
26 Volodymyr Van Dog specialist, handler
27 Yosyp Korol Catcher
28 Andriy Kyrylov Catcher
29 Orest Yureyko Driver, catcher
30 Andriy Kholymenko Driver, catcher
31 Svitlana Yureyko  Carer
32 Larysa Glotova Carer
33 Iryna Malyshko Carer
34 Petro Bedriy Carer
35 Galyna Olynska Cleaning lady