(032) 293-30-41
(068) 535-45-45
lkplev@gmail.com


Our Team

       

    

   

     

 

No. Full name Position
1 Oksana Koshak Director
2 Bogdan Vovk Deputy Director
3 Tetiana Petryna  Chief Accountant
4 Galyna Romaniv Cashier Accountant
5 vacant HR Specialist
6 Iryna Shevchenko Administrator
7 Khrystyna Lopatynska Secretary
8 Olga Garbuzynska Secretary
9 Vira Got  Speaker
10 Andriy Pinchuk Head of the Clinic, VMD, general practitioner, laboratorian
11 Yuriy Skochypets  VMD, surgeon
12 Yaryna Volynets VMD, general practitioner, ultrasonographer
13 Yaroslav Grymak VMD, surgeon, orthopedist
14 Vasyl Zaharchuk  VMD, general practitioner, radiologist, dentist
15 Stepan Bailyak VMD, anesthetist
16 Anna Klid VMD, anesthetist
17 Khrystyna Khimchak    VMD, general practitioner
18 Yarolav Pasichnyak VMD, general practitioner
19 Taras Basarab Laboratorian
20 Olga Matsievska Junior VMD
21 Olga Nagorna Junior VMD
22 Yevhen Rudyuk Junior VMD
23 Pavlo Dutka Junior VMD
24 Yaroslav Mukha Junior VMD
25 Nataliya Mygalyk Groomer
26 Volodymyr Van Dog specialist, handler
27 Yosyp Korol Catcher
28 Andriy Kyrylov Catcher
29 Orest Yureyko Driver, catcher
30 Andriy Kholymenko Driver, catcher
31 Svitlana Yureyko  Carer
32 vacant Carer
33 Iryna Malyshko Carer
34 Petro Bedriy Carer
35 Galyna Olynska Cleaning lady